پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

70

مراسم ویژه

کد مراسم : 996023
وضعیت : درحال برگزاری (1390 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1399/12/01
مکان : كاشان

همه را با خبر کنید...

مراسم آنلاین : پایگاه ثبت و...

کد مراسم : 96261
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/12/30
مکان : كاشان

کد مراسم : 985931
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/30
مکان : تهران

کد مراسم : 985887
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/14
مکان : تهران

کد مراسم : 985605
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/06/09
مکان : تهران

مراسم جشن اعیاد شعبانیه

نذر فرج مولامون بقیه الله

کد مراسم : 985258
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/01/23
مکان : كاشان

برگزاری دومین همایش ملی مستندنگاری طبیعی و میراث فرهنگی

اهداف همایش: ارایه دستاوردهای پژوهشی محققان...

کد مراسم : 974756
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/09
مکان : تهران

کد مراسم : 974414
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/02
مکان : تهران

کد مراسم : 974757
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/02
مکان : كاشان

شهادت حضرت محسن بن علی علیهماالسلام

مراسم عزاداری شهادت حضرت محسن بن...

کد مراسم : 974608
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/20
مکان : كاشان