پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 30 بهمن 1398
تاریخ پایان : 01 اسفند 1398
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : دانشگاه خوارزمی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه خوارزمی
کد مراسم : 985773
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه