پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مجلس یادبودمادرگرامی استاددانشمند

مجلس یادبودمادرگرامی استاددانشمند
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 01 آبان 1398
ساعت شروع : 15:00
ساعت پایان : 17:00
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان پیروزی ، خیابان نبرد شمالی ، میدان نبرد ، مسجد شهید بهشتی
کد مراسم : 985701
عرض تسلیت / پیام شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

مجلس یادبودمادرگرامی استاددانشمند
چهارشنبه۱آبان ۹۸
تهران مسجدشهیدبهشتی
اشتراک گذاری :

پیام شما / عرض تسلیت

captcha