پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی سیلاب ۹۸ – ۹۷ اگر تکرار شود

همایش ملی سیلاب ۹۸ – ۹۷ اگر تکرار شود
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 21 آبان 1398
تاریخ پایان : 23 آبان 1398
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : کوی بوستان ، مرکزهمایش های بین المللی بوستان ، سازمان آب و برق خوزستان
مجری / مرجع خبر: دانشگاه شهید چمران
کد مراسم : 985559
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

همایش ملی سیلاب ۹۸ – ۹۷ اگر تکرار شود
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه