پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

قرائت دعای پر فیض عرفه بــا نوای اسـتــاد حــــاج ســـعــیـد حـدادیان

قرائت دعای پر فیض عرفه بــا نوای اسـتــاد حــــاج ســـعــیـد حـدادیان
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 20 مرداد 1398
ساعت شروع : 15:00
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : مهدیه‌امام‌حسن‌مجتبی(ع)
مجری / مرجع خبر: هیات‌محبان‌فاطمه‌زهرا(س) رزمـنــدگــان غـرب تـهـران
کد مراسم : 985537
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

قرائت دعای پر فیض عرفه بــا نوای مـلـکـوتی اسـتــاد
حــــاج ســـعــیـد حـدادیان

یکشنـبه بیسـت مرداد مـاه
شـروع مراسـم سـاعـت ۱۵
.
مکان :
مهدیه‌امام‌حسن‌مجتبی(ع)
هیات‌محبان‌فاطمه‌زهرا(س)
رزمـنــدگــان غـرب تـهـران
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه