پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

ششمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران

ششمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 29 آبان 1398
تاریخ پایان : 01 آذر 1398
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : دانشگاه صنعتی اصفهان
مجری / مرجع خبر: دانشگاه صنعتی اصفهان
کد مراسم : 985310
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

ششمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه