پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی

اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 21 آبان 1398
تاریخ پایان : 22 آبان 1398
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
آدرس : دانشگاه بیرجند
کد مراسم : 975215
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha