پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران (جامعه شناسی ماکس وبر)

دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران (جامعه شناسی ماکس وبر)
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 14 اسفند 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : دانشگاه خوارزمی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه خوارزمی تهران
کد مراسم : 975029
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

فراخوان

دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران (جامعه شناسی ماکس وبر)

nccrtcsspi.khu.ac.ir

تاریخ برگزاری :1397.12.14

سطح برگزاری: ملی
ISC

حوزه های همایش: علوم اجتماعی و روانشناسی
کنفرانس روانشناسی کنفرانس علوم اجتماعی
محل برگزاری :تهران- دانشگاه خوارزمی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه