پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

چهارمین سالگرد شیرمرد سامرا شهید مهدی نوروزی

چهارمین سالگرد شیرمرد سامرا شهید مهدی نوروزی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 20 دی 1397
ساعت شروع : 20:00
استان : كرمانشاه
شهرستان : كرمانشاه
آدرس : طاقبستان،مسجدالنبی(ص)
کد مراسم : 974967
عرض تسلیت / پیام شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

چهارمین سالگرد شیرمرد سامرا شهید مهدی نوروزی

سخنران:سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی

پنجشنبه ۲۰\۱۰

ساعت ۲۰
اشتراک گذاری :

پیام شما / عرض تسلیت

captcha

مراسم های مشابه