پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش ملی ارزیابی علم: ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)

اولین همایش ملی ارزیابی علم: ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 04 اردیبهشت 1398
استان : كرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : بلوار۲۲بهمن،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
کد مراسم : 974691
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

اولین همایش ملی ارزیابی علم: ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
ارسال چکیده مقالات ۱۰آذر ۹۷
ارسال متن کامل مقاله ۲۵دی ماه۹۷
داوری نهایی مقالات ۲۵اسفند۹۷
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه