پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 26 دی 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 974473
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی توسعه توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار میگردد.

محورهای کنفرانس:

الف :یافته های نوین علوم مهندسی
۱. مهندسی کامپیوتر
۲. مهندسی بـرق
۳. مهندسی مکانیک
۴. مهندسی عمـران
۵. مهندسی کشاورزی
۶. مهندسی معمـاری
۷. مهندسی هوافضـا
۸. مهندسی متالـوژی
۹. مهندسی پزشکی
۱۰. مهندسی معــدن
ب : یافته های نوین علوم کاربردی
۱. جغرافیا و برنامه ریزی
۲. علوم زیسـتی
۳. زمین شنـاسی
۴. علوم کشاورزی
۵. آمار و ریاضی
۶. فیزیک کاربردی
۷. شیمی کاربردی
۸. بیوتکنولوژی
۹. علوم بهداشتی
۱۰. محیط زیست
پ : یافته های نوین علوم انسانی
۱. روانشنــاسی
۲. علوم اجتماعی
۳. علـوم تربیـتی
۴. باستان شناسی
۵. مـدیـریـت
۶. آموزش زبـان
۷. فلسفــه
۸. اقتـصــاد
۹. پژوهش درهنر
۱۰. علوم ورزشی
ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت
۱. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور
۲. راههای تحقق توسعه علم و فناوری
۳. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور
۴. اهمیت علم و فناوری در جهان
۵. تبیین نمای کلی پیشرفت
۶. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی

مهلت ارسال اصل مقالات
۱ مهر ۱۳۹۷ الی ۲۸ آذر ۱۳۹۷
زمان برگزاری
۲۶ دی ۱۳۹۷

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه