پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سمینار مناقصه (از ابهامات تا تخلفات)

سمینار مناقصه (از ابهامات تا تخلفات)
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 26 مهر 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 974434
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

سمینار مناقصه (از ابهامات تا تخلفات) توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار میگردد.

موضوعات سمینار:

الف) ابهامات در برگزاری مناقصه (فرایند برگزاری مناقصات، ارزیابی شکلی، کیفی، فنی و بازرگانی و مالی، تجدید و لغو)

ب)ابهامات در نحوه پیشنهاد قیمت و آنالیز آن (تهیه برآورد اولیه توسط مناقصه گزار (فهرست بها، تجزیه بها، تعدیل و ....) و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گر (آنالیز بها، بالاسری، تجهیز کارگاه، ضرایب و ....) و اسناد مناقصه)

ج) تخلفات و شکایت در مناقصه (قبل و پس از بازگشایی پاکات مناقصه، پس از انتخاب برنده و ....)


زمان برگزاری
۲۶ مهر ۱۳۹۷
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha