پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی

سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 03 دی 1397
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : سالن همایش های بین المللی اصفهان سیتی سنتر
کد مراسم : 974392
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش ملی تازه های روانشناسی:

محور کیفیت زندگی سالم

کیفیت زندگی شغلی

کیفیت زندگی خانوادگی

کیفیت زندگی تحصیلی

کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی کودکان

کیفیت زندگی کودکان آزاد دیده

کیفیت زندگی نوجوانان

کیفیت زندگی زنان ( خانه دار و شاغل )

کیفیت زندگی کودکان کار

کیفیت زندگی توانخواهان

نقش هنر در کیفیت زندگی

نقش معنویت در کیفیت زندگی

نقش آموزش در کیفیت زندگی

نقش سلامت در کیفیت زندگیروانشناسی اعتیاد

اعتیاد و رفتارهای پرخطر

گروه های در معرض خطر و راهکارهای پیشگیری

اعتیاد و فرهنگ

اعتیاد، خانواده و جامعه

ابعاد شناختی، رفتاری و انگیزشی اعتیاد

درمان شناختی، رفتاری و انگیزشی اعتیاد

اعتیاد و نوجوانان

اعتیاد و زنانروانشناسی اجتماعی

ارتباط جمعی و تبلیغات(فناوری اطلاعات ، رسانه وفضای مجازی و ...)

تعاملات اجتماعی در نهادهای مدنی و رسمی(مدرسه،دین، خانواده، سیاست و ...)

آسیب ها و ناهنجاری‌های اجتماعی( جرم، بیکاری،خشونت،شایعه،کج روی و ...)

شهروندی و کنترل اجتماعی (قانون گرایی،همگرایی اجتماعی، هویت ملی، شهر نشینی و حاشیه نشینی و ...)

محیطی( نابهنجاریهای اجتماعی، پیشگیری از جرم محیطی و آسیب‌های محیط های اجتماعی، حفظ محیط زیست ، صلح جهانی و ...)روانشناسی بالینی

آسیب‌شناسی روانی

پیشگیری از اختلالات روانشناختی

درمان اختلالات روانشناختی

رویکردهای غالب در رواندرمانی

پارادایم‌های جدید در آسیب‌شناسی روانی

پارادایم‌های جدید در رواندرمانی

اصول روانشناسی بالینی

اخلاق در روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی کودک

روانشناسی بالینی و خانواده

تغییرات راهنمای تشخیصی اختلالات روانی (DSM) و روانشناسی بالینیروانشناسی افراد با نیازهای ویژه
پیشگیری، تشخیص، درمان افراد با نیازهای ویژه

امکانات رفاهی، زندگی، اشتغال و خانواده افراد با نیازهای ویژه

ارتباط، اوقات فراغت، ورزش افراد با نیازهای ویژه

آموزش و توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه

سنجش و ارزیابی روان شناختی افراد با نیازهای ویژه

روان شناسی بالینی افراد با نیازهای ویژه

مسائل روانی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی افراد با نیازهای ویژهروانشناسی تربیتی
رویکردهای نوین در روان شناسی تربیتی

پژوهش و روان شناسی آموزش

روان شناسی یادگیری و تفکر

روان شناسی تربیتی و تحول شناختی

روان شناسی و راهبردهای نوین آموزشی

روان شناسی و مداخلات تربیتی در مدرسه

روانشناسی انگیزش و هیجان در آموزش

روان شناسی، آموزش خانواده و مسائل نوپدید تربیتیروانشناسی بالینی کودک و نوجوان
رویکردهای نوین در سنجش و ارزیابی اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی

آسیب شناسی اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی

طراحی مداخلات بهنگام دراختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی

مداخلات خانواده محور دراختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی

کودک و ارتقای سلامت روان

کودک و فضای مجازی

روانشناسی ورزش
ویژگی ها،قابلیت ها و توانایی های روان شناس ورزشی

ملاحظات مربوط به مهارت های ذهنی در ورزش قهرمانی و حرفه ای

کاربرد روان شناسی در گرایش مردم به ورزش

سلامت روانی و ورزشروانشناسی دین و معنویت
نقش دین و معنویت در سلامت روان

کاربرد دین و معنویت در روابط بین فردی

جایگاه دینداری و معنویت در رشد و بالندگی

دین و معنویت در کنترل هیجانها

معنویت و نگهداری از محیط زیست و ...روانشناسی شناختی
شناخت اجتماعی و روان‌شناسی سیاسی

حوزه‌های کاربردی علوم شناختی

مداخله تشخیصی و درمانی

روان‌شناسی تغییر ذهن

علم اعصاب شناختی

زبان‌شناسی شناختی

سبک های شناختی

تقویت شناختی

هوش مصنوعی

تفکر نقادانه

فلسفه ذهن

انواع حافظه

تصویرسازی

حل مساله

تشخیص

خلاقیت

استدلالروانشناسی شخصیت
شخصیت و عملکرد شغلی

شخصیت و عملکرد تحصیلی

شخصیت و سلامت جسم و روان

شخصیت و هنر

شخصیت و روابط زوجین

شخصیت و روابط بین‌فردی

ذهن- بدن- شخصیت

پایه‌های زیستی شخصیت

نوروساینس و شخصیت

شخصیت و رفتارهای پرخطر

انگیزش و هیجان

فرهنگ و شخصیت

نظریه‌های شخصیت

تحول شخصیت

روانشناسی فرهنگی
شخصیت فرهنگی

آسیب شناسی فرهنگی

روش شناسی فرهنگی در حوزه روانشناسی

توسعه و روانشناسی

روانشناسی و نظام آموزشی

روانشناسی محلی، قومیتی، نژادی و فرهنگی

چالش نسل ها و مناسبات نسل ها

بومی شدن فناوری

مقاومت فرهنگی

تولید ادبیات فاخر برای فضای مجازی

روانشناسی صنعتی و سازمانی
نقش روانشناسی صنعتی و سازمانی در توسعه تولید ملی

روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم

چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی در قرن بیست و یکم

اخلاق حرفه ای و عدالت سازمانی

انگیزش، نگرش، هیجان و کار

تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی

کارمندیابی، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان

تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل

ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای غیرمولد

شخصیت در سازمان

کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان

بهداشت، ایمنی و محیط کار

تعادل کار و زندگی، دورکاری و روش‌های انعطاف‌پذیر انجام کار

سبک‌های رهبری و مدیریت سازمانی

کیفیت زندگی کاری

ارگونومی و روانشناسی مهندسی

بازنشستگی

فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی

شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت

آموزش و توسعه منابع انسانی در محیط کارروانشناسی سلامت
استرس

اختلالات روان‌تنی

بیماری‌های مزمن

فرایندهای روانشناختی در بیماری‌های جسمی

مداخلات روانشناختی در بیمار‌های جسمی

عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با سلامت

پاسخ‌های رفتاری و هیجانی به موقعیت‌های پزشکی

روانشناسی در تشخیص، غربالگری و درمان بیماری‌های پزشکی

جنبه‌های روانی-اجتماعی مرتبط با پیشگیری در بیماری‌ها (پیشگیری اولیه- ثانویه- ثالث)

رویکرد روانی- اجتماعی- زیستی- معنوی به سلامت

روانشناسی و همکاری درمانی در بیماری‌های مزمن

رویکردهای تحولی به روانشناسی سلامت

معنویت، دین، فرهنگ و سلامت

نوروساینس و سلامت

ایمنی بیمار

تعامل روانشناسی و سیستم پزشکی

روانشناسی سلامت در ایران

سبک زندگی و سلامت

رفتارهای پرخطر و سلامت

رسانه و سلامت

خانواده و سلامت

روانشناسی مثبت

روش‌شناسی تحقیق در روانشناسی سلامتروانشناسی مشاوره و خانواده
مشاوره خانواده

پیش از ازدواج

زوج درمانی

طلاق

تعارضات

خیانت های زناشویی

بازسازی پس از طلاق

خشونت های خانوادگی

استرس های خانوادگی

استرس های مقاطع گذر

مسایل جنسی

مشاوره شغلی

فرسودگی شغلی

تعارض کار

خانواده

مشورت سازمانی صنعتی

چالش های انتخاب حرفه

مشاوره مدرسه (تحصیلی )

روشها و چشم انداز های نوین در مشاوره مدرسه

سازگاری با محیط مدرسه

ارتباط معلم-دانش آموز

مشاور توان بخشی

جمعیت های ویژه

قشر های آسیب دیده

قربانی خشونت دیده

گروه ها

مشاور کودک و نوجوان

مسایل و مشکلات

درمان های شاهدمدار در کاهش مشکلات آموزشی والدین

مهارت های زندگی

مشاوره اخلاق حرفه ای

اخلاق

معنویت

مذهب و نقش آن در مشاوره

چالش های نوین اخلاقی برای مشاوران

روانسنجی
ساخت و رواسازی ابزار وفنون سنجش

نظریه جدید و کلاسیک در اندازه گیری

ویژگی روان سنجی در حوزه پیشرفت تحصیلی ،استعداد تحصیلی

ویژگی روان سنجی مشاوره، شخصیت و فرافکن ، روانشناختی

مرکز ارزیابی توسعه

آسیب شناسی رویکرد جدید روان سنجی در کشور

ظرفیت بکار گیری رویکردهای نوین روان سنجی در نظام آموزش عالی

واکاوی رویکرد های موجود در فعالیت سنجش تربیتی و بررسی فرآیند نظام سنجش پذیرش کشور

مشاوره
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی

مدیریت آموزشی

آموزش الکترونیک

مددکاری اجتماعی

سلامت خانواده، سالمندی

ازدواج و خانواده

مطالعات جوانان

جمعیت شناسی

رشد اجتماعی

سازگاری اجتماعی

مطالعات زنان و خانواده

مشاوره مدرسه

مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)

سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )

خانواده و مشکلات روان شناختی

خانواده و ارتباطات بین فردی

خانواده و کودک

خانواده و کودک با نیازهای ویژه

راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی

کودکان با نیازهای ویژه پیشگیری،تشخیص و درمان

اختلال یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی ، اوتیسم و مشکلات حرکتی، مشکلات شنوایی و بینایی و ...

مشکلات روانشناختی و راهکارهای درمانی

آسیب های اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی

مشکلات تحصیلی، عزت نفس و اعتماد به نفس

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه