پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی، دی ۹۷

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی، دی ۹۷
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 26 دی 1397
تاریخ پایان : 27 دی 1397
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : اصفهان
کد مراسم : 974160
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

معرفی همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی:

محیط زیست و محافظت از آن یکی از بزرگترین و مهمترین چالش­های کنونی جامعه بشری در قرن حاضر است که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. حفظ این میراث گران­ بها مستلزم مشارکت همه سازمان ها و اقشار جامعه است که برای توسعه و تداوم این مشارکت، آموزش، فرهنگ سازی و سطوحی از اعتماد لازم است. فرهنگ عامل اصلی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست محسوب می شود و همه سازمان‌ها می‌توانند به عنوان مبلغان زیست محیطی در سطح جامعه مطرح شوند اما در این میان آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که سنگ بنای فرهنگ سازی در جامعه در آن شکل می گیرد در این موضوع نقشی اساسی دارد، زیرا آگاهی از مسائل زیست محیطی، متغیر تاثیر گذار بر رفتار های زیست محیطی است و تنها با آموزش و فرهنگ سازی است که سرمایه های اجتماعی نظیر اعتماد، قانونمندي، پایبندي اخلاقی و .... در راستای حفظ محیط زیست بهبود پیدا می کند و این سرمایه اجتماعی با صیانت همه جانبه شهروندان از محیط زیست ازطریق عواملی چون اعتماد و تعامل متقابل، افزایش روح جمعی نسبت به آینده و مشارکت و همبستگی و پایبندی به قواعد و هنجارهای اخلاقی ارتقا پیدا می کند.

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی توسط آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و مشارکت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و با اهداف زیر برگزار می گردد:

دست یافتن به الگوهای نوین آموزش محیط‌زیست
آموزش با رویکرد ترویج فرهنگ محافظت از محیط زیست در مدارس
تقویت مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی
افزایش آگاهی‌های دانش آموزان و عامه مردم در زمینه های محیط ‌زیست
آشنایی با الگوهای مناسب در جهت حفظ و نگهداری محیط‌زیست
ارتقای سرمایه های اجتماعی با صیانت همه جانبه شهروندان از محیط زیست ازطریق عواملی چون اعتماد و تعامل متقابل، افزایش روح جمعی نسبت به آینده و مشارکت و همبستگی
تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی
هم‌ اندیشی بین اساتید، پژوهشگران و صنعتگران کشور
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی، صنعتی و فن آوریهای نوین
آشنایی با استانداردهای محیط زیست و اهمیت محیط زیست سالم در بهداشت، سلامت و صنایع غذایی
ارائه راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از وقوع بحران های محیط زیستی
توجه و دقت نظر مردم و مسئولین به ضرورت حفاظت از محیط زیست و انرژی
جلب توجه صاحبنظران و سیاست­گزاران بخشهای محیط زیست به اهمیت استفاده از پژوهش های کاربردی و علوم و فناوری­های نوین برای محافظت از محیط زیست
آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن

اهداف همایش:
دست یافتن به الگوهای نوین آموزش محیط‌زیست
آموزش با رویکرد ترویج فرهنگ محافظت از محیط زیست در مدارس
تقویت مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی
افزایش آگاهی‌های دانش آموزان و عامه مردم در زمینه های محیط ‌زیست
آشنایی با الگوهای مناسب در جهت حفظ و نگهداری محیط‌زیست
ارتقای سرمایه های اجتماعی با صیانت همه جانبه شهروندان از محیط زیست ازطریق عواملی چون اعتماد و تعامل متقابل، افزایش روح جمعی نسبت به آینده و مشارکت و همبستگی
تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی
هم‌ اندیشی بین اساتید، پژوهشگران و صنعتگران کشور
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی، صنعتی و فن آوریهای نوین
آشنایی با استانداردهای محیط زیست و اهمیت محیط زیست سالم در بهداشت، سلامت و صنایع غذایی
ارائه راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از وقوع بحران های محیط زیستی
توجه و دقت نظر مردم و مسئولین به ضرورت حفاظت از محیط زیست و انرژی
جلب توجه صاحبنظران و سیاست­گزاران بخشهای محیط زیست به اهمیت استفاده از پژوهش های کاربردی و علوم و فناوری­های نوین برای محافظت از محیط زیست
آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن

محورهای همایش:

ایده های راهبردی در آموزش محیط زیست در مدارس

آموزش با رویکرد فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و انرژی و بازیافت آن ها
آموزش با رویکرد حفظ منابع طبیعی، آب، خاک و هوا
آموزش و پرورش و مدارس طبیعت
نقش اکو توریسم و بازدید های علمی زیست محیطی در آموزش دانش آموزان
آموزش مدیریت پسمانددر مدارس
گیاهان دارویی منابع ارزشمند حیات
کشاورزی پایدار و محیط زیست
راهکارهای ارتقای آموزش محیط زیست در مدارس
آموزش تعامل با حیوانات، طبیعت هوشمند
آموزش و پرورش و حفظ محیط زیست

نقش مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی، آب، خاک و هوا
نقش آموزش و پرورش در مدیریت منابع آب ، خاک و گیاه و روش های بهینه سازی مصرف آن
پیشینه فرهنگ زیست محیطی در مدارس
حقوق محیط زیست و مدارس
نقش آموزش و پرورش در آگاه سازی مصرف بهینه انرژی
نقش آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف سازگار با محیط زیست
حفاظت از محیط زیست با منظر آیات ، روایات ، مباحث فقهی ، شعر و ادبیات، تاریخ و جغرافیا و لزوم توجه به آن در محتوای آموزش در مدارس
تاثیر پذیری روابط اجتماعی و خانوادگی از ورود طبیعت به خانه
محیط ‌زیست، فناوری های نوین و توسعه هوشمند

کاربرد فناوری و انرژی های نوین در حفظ محیط زیست
کاربرد فناوری اطلاعات و حفظ محیط زیست
نقش انرژی های تجدید پذیر و فناوری های نوین در جلوگیری از آلودگی هوا
کاربرد فناوری های نوین در حفظ و مدیریت منابع آبی
نقش فناوری های نوین در جلوگیری از امواج و اشعه های طبیعی و غیر طبیعی مخرب محیط زیست
وش های نوین در کنترل آلاینده های آب و خاک
کاربرد فناوری های نوین در پاک سازی محیط زیست
فناوری های نوین در مقابله با ریزگردها
فناوری های نوین و مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی
کاربرد فناوری های نوین در مدیریت پسماندها و بازیافت آن
کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
شیمی سبز و توسعه دانش زیست محیطی در طراحی محصولات
تاثیرات آلودگی های نوری ، صوتی وامواح الکترومغناطیسی بر محیط زیست
فناوری های نوین درمدیریت مصرف آب
محیط زیست، استانداردها ، بهداشت، سلامت و صنایع غذایی

پیشگیری از بیماری ها با حفظ محیط زیست
فاکتورهای خطرزا در محیط زیست
محیط زیست، گیاهان دارویی و طب سنتی
محیط زیست و آسیب های صنایع غذایی
آثار جهانی و منطقه ای آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) بر سلامت انسان
اثرات تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و کرۀ زمین
کیفیت آب و سلامت غذایی انسان
مدیریت سوانح و مخاطرات محیط زیست
مخاطرات زیست محیطی
برررسی استانداردهای زیست محیطی و توجه به ارتقای شاخص های زیست محیطی در کشور
لزوم توجه به محصولات غذایی سالم و ارگانیک
مدیریت تقاضای آب و سازگاری با کم آبی

مدیریت مصرف آب با رویکردهای فنی، فرهنگی و قانونی
کاهش هدررفت آب از دیدگاه فنی و عمومی
بازچرخانی و بازیافت آب و استفاده مجدد از آن
نقش تعاملی مردم، سازمان ها، ارگان ها، نهادها، سازمان های مردم نهاد در مدیریت مصرف آب
اثرات اجتماعی کمبود آب و راهکارهای کاهش اثرات منفی
رویکرد اقتصادی مدیریت مصرف آب
نوآوری و خلاقیت در سازگاری با کم آبی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه