پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 09 بهمن 1397
تاریخ پایان : 11 بهمن 1397
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : بوستان، مرکز همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان
مجری / مرجع خبر: دانشگاه شهید چمران اهواز
کد مراسم : 974126
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای سمیناربین المللی مهندسی رودخانه:

محور اول: مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ ها
۱- نقش پایداری سواحل در مرفولوژی رودخانه ­ها
۲-شبیه­ سازی در مهندسی رودخانه

محور دوم: مدلسازی در مهندسی رودخانه
۱- هیدرو انفورماتیک و نرم افزار های توانمند در مهندسی رودخانه
۲- کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
۳- مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
۴- مطالعات فیزیکی، آزمایشگاهی، عددی، طراحی و اجرای سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه

محور سوم: سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها
۱- روش ­های سازه ­ای ساماندهی، حفاظت و مهندسی رودخانه
۲-روش ­های کاربردی سازه ­ای در بهسازی رودخانه­ ها و تالاب ها
۳-سازه­ های تنظیم جریان در رودخانه­ ها

محور چهارم: اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها
۱- تغییر اقلیم و خشکسالی و نحوه مدیریت و اثرات آن بر رودخانه ها

۲- اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم در رژیم رودخانه­ ها و نقش آب مجازی در کاهش اثرات منفی

۳- کاهش اثرات منفی انتقال آب بین حوضه ای

محور پنجم: هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه
۱- هیدرولیک رودخانه
۲-هیدرولیک رسوب و فرسایش

محور ششم: اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها
۱- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی در مهندسی رودخانه
۲-شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها
۳- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها
۴- بررسی اثرات زیست محیطی سازه های رودخانه ای
۵- ارزیابی تأثیر مدیریت کیفیت رودخانه بر محیط زیست
۶- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­ های مهندسی رودخانه
۷- مدیریت کمی و کیفی رودخانه

۸-تاثیر آب برگشتی و مدیریت زه آب­ ها بر کمیت و کیفیت رودخانه
۹- پالایش و باز تخصیص آب برای مصارف کشاورزی و صنعت در حوزه­ های آبریز رودخانه

محور هفتم: کاربرد GIS ،RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
۱- کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت، مهندسی رودخانه، سواحل و کنترل سیلاب
۲- کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آب­ های پذیرنده

محور هشتم: روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها
۱- کاربرد فناوری های نوین در ارتقاء کمی و کیفی آب­ های پذیرنده
۲-ارزیابی روش­ های جدید پایش کمی و کیفی آب در رودخانه­ ها

محور نهم: اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه
۱- مهندسی ارزش، اقتصاد مهندسی و ارزشیابی ریسک در مدیریت رودخانه
۲- اقتصاد مهندسی در مدیریت رودخانه
۳-جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی، قانونی و سیاسی در مهندسی رودخانه
۴- تعیین حد بستر و حریم قانونی سواحل رودخانه ها و جلوگیری از دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی
۵-بررسی قوانین و آیین نامه های بهره برداری از رودخانه ها با توجه به مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی
۶-بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

محور دهم: مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی

۱-هیدرولیک جریان در رودخانه­ های جزر و مدی

۲-کنترل شوری و پارامترهای کیفی جریان در شرایط خشکسالی در رودخانه­ های جزر و مدی

۳-فرسایش، رسوب گذاری و ناوبری در رودخانه ­های جزر و مدی

محور یازدهم: مدیریت بحران در رودخانه ­ها
۱- تأثیر مدیریت رودخانه بر کشاورزی
۲- بررسی مهندسی رودخانه در ارتباط با مراحل مختلف بحران (پیش گیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی)

محور دوازدهم: بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه
۱- کاربرد آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه

۲- ارزشیابی ریسک و مدیریت بحران در مهندسی رودخانه

آدرس پستی دبیرخانه: دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی علوم ­آب -کد پستی : ۴۳۳۱۱-۶۱۳۵۷

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha