پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، بهمن ۹۷

همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، بهمن ۹۷
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 09 بهمن 1397
تاریخ پایان : 11 بهمن 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه آزاد اسلامی
کد مراسم : 974119
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران:

محورهای اصلی و موضوعات همایش:

مبنا شناسی و اهداف انقلاب اسلامی
فرهنگ و اجتماع
سیاست، امنیت و دفاع
اقتصاد، صنعت، تجارت و کشاورزی
آموزش و تحقیقات
چالش های پیش رو
محور اول: مبنا شناسی انقلاب اسلامی:

مبانی قرآنی انقلاب اسلامی
مبانی فقهی انقلاب اسلامی
مبانی فلسفی انقلاب اسلامی
مبانی جامعه شناختی انقلاب اسلامی
مبانی انسان شناختی انقلاب اسلامی
مبانی نظری تحقق و پایداری انقلاب اسلامی؛
انقلاب اسلامی و الگوی حاکمیت ولایت فقیه؛
انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی؛
انقلاب اسلامی و وحدت گرایی و رویکرد تقریبی؛
انقلاب اسلامی و هویت دینی، هویت ملی و هویت تاریخی؛
انقلاب اسلامی و قانون گرایی و اخلاق مداری؛
انقلاب اسلامی و مبانی مصلحت (دینی، ملی و …)
انقلاب اسلامی و عنصر زمان، مکان و حکم حکومتی.؛
انقلا ب اسلامی و پیشرفت؛
انقلاب اسلامی و تعامل با منتقدان، مخالفان و معارضان؛
انقلاب اسلامی و فرایند تمدن سازی؛
انقلاب اسلامی و اقشار جامعه؛
انقلاب اسلامی در مقایسه با جنبش ها و انقلاب های دو سده اخیر ایران ، انقلاب های بزرگ جهان؛
انقلاب اسلامی و مخاطبان ؛
رابطه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی؛
انقلاب اسلامی و آزادی ؛
انقلاب اسلامی و حقوق بشر؛
انقلاب اسلامی و استقلال
انقلاب اسلامی و شیعیان جهان
ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی
محور دوم: فرهنگ و اجتماع:

احیای آموزه های قرآنی و مکتب اهل بیت(ع) ؛
سیره شناسی رهبری امام (ره) و مقام معظم رهبری؛
مبادی و منطق گفتمان سازی فرهنگی انقلاب اسلامی
عناصر گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی
استقلال فرهنگی در ساخت فکری امام خمینی
استقلال فرهنگی در ساخت فکری مقام معظم رهبری
فرهنگ در قانون اساسی جمهوری اسلامی
اجتماع و جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی و هویت بخشی، خودباوری و خوداتکایی؛
انقلاب اسلامی و هویت جمعی
نسبت جامعه کنونی ایران با فرهنگ اسلامی و انقلابی؛
انقلاب اسلامی و مفهوم سازی، گفتمان سازی، جریان سازی و نهادسازی؛
انقلاب اسلامی و مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی؛
انقلاب اسلامی و مقاوم سازی فرهنگی ؛
انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد، مقاومت ، شهادت و انتقال فرهنگ انقلابی؛
انقلاب اسلامی و تحول در عرصه رسانه ای، سینما، هنر و موسیقی؛
انقلاب اسلامی و جوانان و رویش انقلابی؛
انقلاب اسلامی و مخاطبان پیام های امام و رهبری؛
انقلاب اسلامی و زنان، هویت اسلامی و انقلابی و مشارکت اجتماعی؛
انقلاب اسلامی و نشاط اجتماعی
جبهه فرهنگی انقلاب و مواجهه با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی؛
انقلاب اسلامی و احیای سنت ها، مناسک و شعائر؛
انقلاب اسلامی و تحول در نقش های اجتماعی و موقعیت های نخبگانی و تحرکات اجتماعی و نابرابریهای اجتماعی؛
انقلاب اسلامی و امید به زندگی، محیط زیست و شاخص های سلامت؛
انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی، مواسات و امور عام المنفعه؛
انقلاب اسلامی و فرهنگ عمومی و مطالبات مردمی؛
انقلاب اسلامی و سواد مصرف کالاهای فرهنگی
انقلاب اسلامی و بهره گیری از فضای مجازی؛
انقلاب اسلامی و تحرکات قومیت طلبانه؛
انقلاب اسلامی و مهاجرت پذیری و مهاجرت فرستی؛
انقلاب گری و هویت جمعی
نسبت جامعه کنونی ایران با فرهنگ اسلامی و انقلابی
تحریف هویت فرهنگی انقلاب اسلامی
سکولاریسم پنهان در چارچوب بقای صورت انقلاب و زوال سیرت آن
انقلاب اسلامی در مواجهه با ولنگاری فرهنگی
انقلاب اسلامی در مواجهه با اشرافی گری
انقلاب اسلامی و سیاست های فرهنگی دولت ها
انقلاب اسلامی در مواجهه با تلقی های فرهنگی از اسلام (اسلام رحمانی، لیبرالیسم فرهنگی، تساهل فرهنگی)
ساز و کار انقلاب اسلامی برای استحکام بخشیدن به ساخت فرهنگ درونی
فرهنگ و تولید علوم انسانی اسلامی
انقلاب اسلامی و معیار مرزبندی با جهان های فرهنگی غیر خودی
انقلاب اسلامی و مواجهه با جنبش های فمینیستی
محور سوم: سیاست، امنیت و دفاع

انقلاب اسلامی و نهادسازی در حوزه سیاست گذاری و اجرا؛
چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله؛
صدور انقلاب و ادبیات استکبارستیزی در سطح جهانی؛
انقلاب اسلامی و تشکل های مردم نهاد و جبهه مقاومت مردمی؛
انقلاب اسلامی و توسعه سیاسی؛
انقلاب اسلامی و مدیریت جامعه متکثر قومی و مذهبی؛
انقلاب اسلامی و موقعیت ژئوپولتیک ایران ، فرصت ها و تهدیدها؛
انقلاب اسلامی و حفاظت تمامیت ارضی؛
انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی؛
انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی؛
انقلاب اسلامی و مدیریت بحران های سیاسی؛
انقلاب اسلامی و مؤلفه های اقتدار ملی؛
انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار؛
انقلاب اسلامی و تهدیدهای منطقه ای؛
انقلاب اسلامی و سازمانهای بین المللی؛
انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی؛
انقلاب اسلامی و قدرت منطقه ای و جهانی؛
انقلاب اسلامی و مواجهه با تروریسم بین المللی؛
انقلاب اسلامی و مواجهه با اسلام هراسی و ایران هراسی؛
انقلاب اسلامی و انقلاب های رنگی؛
انقلاب اسلامی و جنبش های حقوق بشری؛
محور چهارم: اقتصاد، صنعت، تجارت و کشاورزی:

انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی؛
انقلاب اسلامی و رونق کشاورزی و مدیریت جهادی؛
انقلاب اسلامی و توسعه فناوری های نوین؛
انقلاب اسلامی و مبادلات تجاری بین المللی؛
انقلاب اسلامی و توسعه صنعت؛
انقلاب اسلامی و توسعه روستایی و شهری؛
. انقلاب اسلامی و گردشگری؛
انقلاب اسلامی و توسعه پایدار؛
انقلاب اسلامی و تحولات عمران و آبادانی؛
انقلاب اسلامی و توسعه خدمات درمانی ، بیمارستان ها، تجهیزات و خدمات پزشکی؛
محور پنجم: آموزش و تحقیقات:

انقلاب اسلامی و دانشگاه اسلامی؛
انقلاب اسلامی و تحول علوم در عرصه های مختلف (پزشکی، فنی، مهندسی، پایه و ….)؛
انقلاب اسلامی و تحول علوم انسانی اسلامی؛
انقلاب اسلامی و تحقیقات، نظریه پردازی و نوآوری؛
انقلاب اسلامی و تحول کمی و کیفی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی؛
انقلاب اسلامی و موقعیت های جهانی در پژوهش و تولیدات علمی؛
انقلاب اسلامی و شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فنآوری؛
انقلاب اسلامی و نهضت سوادآموزی و ریشه کنی بی سوادی؛
انقلاب اسلامی و فراگیری خدمات آموزشی در سطوح مختلف علمی؛
انقلاب اسلامی و دانشگاه و کارآفرینی؛
انقلاب اسلامی و گسترش دانش تندرستی؛
انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه و بازتعریف علوم اسلامی؛
انقلاب اسلامی و توسعه و شکوفایی عرصه ادبیات، شعر، انواع هنر و صنایع دستی، معماری و…؛
انقلاب اسلامی و وحدت حوزه و دانشگاه
محور ششم: چالش­های پیش­رو:

انقلاب اسلامی و انتقال هویت انقلابی- ملی و مذهبی؛
انقلاب اسلامی و فضای مجازی و اختلال در ارتباطات و تعاملات؛
انقلاب اسلامی و تغییر هرم سنی و پیرشدن جامعه؛
انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی؛
انقلاب اسلامی و جمعیت و مسئله خانواده؛
انقلاب اسلامی و اقلیت های مذهبی؛
انقلاب اسلامی و مسائل قومی، مذهبی و منطقه ای؛
تاثیر پذیری از مسائل فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی همسایگان؛
ناتوی فرهنگی و جنگ نرم؛
مدیریت بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛
اختلافات جبهه های درون نظام؛
تغییرات آب و هوایی و خشکسالی؛
مسائل پیش رو در حوزه اقتصاد در صورت عدم تحقق اقتصاد مقاومتی؛
تجدید نظر طلبی در انقلاب اسلامی؛
انقلاب اسلامی و مواجهه با فقر، فساد و تبعیض؛
انقلاب اسلامی و مواجهه با القای ناکارآمدی نظام؛
انقلاب اسلامی و مواجهه با نفوذ فن سالاران؛
انقلاب اسلامی و مواجهه با تجدد خواهی؛
انقلاب اسلامی و قواعد، کنوانسیون ها و رویه های بین المللی

تاریخ های مهم:

تاريخ برگزاري: 9 الی 11 بهمن 1397

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 97

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آبان 97

اطلاعات تماس:

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مهدی نصیری

تلفن تماس با دبيرخانه: 44869805-021 و 44861809-021

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه