پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 23 مهر 1398
تاریخ پایان : 26 مهر 1398
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مشهد
کد مراسم : 974091
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگره آسیایی هیپنوتیزم:

هیپنوتیزم، سیر تاریخی
هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها
نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم
جامعه شناختی هیپنوتیزم
هیپنوتیزم پزشکی
بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی
هیپنوتیزم روانشناختی
آسیب شناسی هیپنوتیزم
ادراک، شناخت و مدلهای طراحی مغز
هیپنوتیزم و تکنولوژی های تحریک مغز
فلسفه ذهن
نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک
رویکردهای مهندسی در روانشناسی
هیپنوتیزم در ورزش
هیپنوتیزم دندانپزشکی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه