پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق، اسفند ۹۷

همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق، اسفند ۹۷
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 14 اسفند 1397
تاریخ پایان : 15 اسفند 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کد مراسم : 974080
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق:

۱- موضوع شناسی و مبانی نظری

شرع به‌عنوان منبع الزام حقوقی قانون‌گذاری و تأثیر آن بر منابع کیفری
دوگانه شرع و قانون و تأثیر آن بر محتوا و ساختار حقوق کیفری: امکان و امتناع
دولت مدرن و حقوق کیفری
«شهروند» و «حقوق شهروندی» در حقوق کیفری مدرن و نسبتش با مبانی نظری حقوق شرعی
شکل‌گیری مفهوم «ملت» و «دولت‌-ملت» در حقوق مدرن و تأثیر آن بر حقوق کیفری
نسبت حقوق کیفری با اصول و مبانی حقوق عمومی در کشورهای اسلامی
معناشناسی مبادی شرع، احکام شرع، مبانی و موازین شرع، عدم مغایرت قوانین کیفری با شرع
تأثیر مشروطه گرایی/ قانون‌اساسی‌گرایی بر اسلامی‌سازی حقوق کیفری
پاسخ‌های شرع به موضوعات عرفی در حقوق کیفری
پلورالیزم حقوقی و شرع
حقوق کیفری و تنوع مذهبی
تکثرگرایی دینی و فدرالیسم مذهبی در امور کیفری
۲- قلمرو و حوزه‌های مواجهه یا تعامل میان حقوق کیفری و شرع

تحول جریان‌ها و تفکرهای مختلف فقهی و تأثیر آن بر حقوق کیفری
نسبت و تزاحم میان اسلامی سازی حقوق کیفری و حقوق بشر
تمایز میان موضوعات دادرسی کیفری و حقوق کیفری (ماهوی) در قلمرو شرع و حقوق
مواجهۀ شرع و حقوق در مسائل حقوق کیفری ماهوی و شکلی و چگونگی حل و فصل آنها
اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری و چگونگی انتقال آن‌ها در قوانین اساسی
اصول راهنمای قلمرو و محتوای حقوق کیفری در قوانین اساسی: مقتضیات و موانع
۳- روش‌ها و مدل‌های تعامل شرع و حقوق کیفری

رویکردهای مختلف فقهی و تعامل آن‌ها با اساسی‌سازی هنجارها و اصول حقوق کیفری
زمینه‌ها و تجربه‌های اساسی‌سازی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات‌های شرعی
تأثیر رژیم‌های سیاسی بر محتوا و شکل حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
مصلحت و نظریه‌های سیاسی- فقهی پشتیبان آن در حقوق کیفری و نسبتش با حق‌مداری در دولت حقوقی
مطالعه موردی قوانین اساسی و کیفری کشورهایی که در سال‌های اخیر قوانین اساسی جدید وضع کردند یا در جریان وضع‌اند؛ مانند افغانستان، تونس، مصر، عراق و لیبی.
مدل‌های کنترل و مهار نهادی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
دامنۀ تأثیر اصل شریعت (اصل قانون اساسی دایر بر منبع انحصاری یا اصلی بودن شرع در قانون‌گذاری) بر قوانین کیفری کشورهای اسلامی و انواع رویکردهای پذیرفته‌شده در قوانین اساسی
رویۀ قضایی نهادها و دادگاه‌های قانون اساسی در خصوص اصل شریعت در دعاوی و موضوعات کیفری
روش و نظریه شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین کیفری با شرع
تجربه کشورهای اسلامی؛ زمینه‌ها و تحولات تاریخی و حقوقی، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها
۴٫ نتایج و آثار تعامل شرع و حقوق کیفری

موضع حقوقی-سیاسی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل و موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی
پیامدهای تعامل شرع و حقوق در تحقق عدالت
پیامدهای پذیرش رابطه شرع و حقوق کیفری در ساختارهای موجود دادرسی
آثار اساسی‌سازی منابع و اصول حقوق کیفری بر تفسیر و اجرای حقوق کیفری
تزاحم میان اصول قانون اساسی: آثار آن بر حقوق کیفری و راه‌حل‌ها
چالش‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی شرعی‌سازی حقوق کیفری با توجه به تنوع مذهبی در برخی از کشورهای اسلامی
نتایج پذیرش شرع به عنوان یکی از منابع حقوقی در تقریب نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی
پیامدهای پذیرش رسمی دوگانۀ شرع و حقوق در نظم حقوقی
چالش‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی در پذیرش دوگانه شرع و حقوق در حوزه کیفری

تاریخ های مهم

تاريخ برگزاري: 14 و 15 اسفند 1397

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 97

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 20 مهر 97

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذر 97

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 30 دی 97

آخرین مهلت ثبت نام: 15 بهمن 97

دبیر علمی کنفرانس: دکتر فیروز محمودی جانکی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر جمشید غلاملو
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه