پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 11 شهریور 1397
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کد مراسم : 974071
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش بین المللی جامعه و محیط زیست:
1- بخش منابع طبیعی:

علوم و مهندسی منابع طبیعی
آبخیزداری، مرتعداری، بیابان‌زدایی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شیلات و آبزیان
اکولوژی
تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیط زیست
جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
مهندسی محیط‌زیست
سنجش از دور
علوم و مهندسی خاک
ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
فناوری‌های نوین در منابع طبیعی
دانش بومی و مدیریت محیط زیست2- بخش علوم اجتماعی:

علوم اجتماعی و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
سیاست و محیط زیست
اقتصاد و محیط زیست
شهر و محیط زیست
جغرافیا و محیط زیست
اقتصاد سیاسی و محیط زیست
علوم فنی مهندسی و محیط زیست
علوم بهداشت و محیط زیست3- بخش رویکرد میان‌رشته‌ای:

چالش‌های جهانی محیط‌زیست
جهانی‌شدن و شرایط اقلیمی
آموزش، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
بحران آب و خشکسالی
دانش و فناوری سنتی منابع طبیعی
سوخت های فسیلی و محیط زیست
محیط زیست و گردشگری
محیط زیست و تکنولوژی های نوین
محیط زیست و انرژی
بحران آلودگی هوا
ارزش های محیط زیست، باورها و اقدامات
آگاهی و فرهنگ محیط زیستی
حقوق بشر ومحیط زیست
عدالت زیست محیطی
تعادل زیست محیطی
محورهاي همايش
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 مرداد 1397
محل برگزاري: کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایمیل: jouladehroudbar@ut.ac.ir
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه