پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی

همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 30 آبان 1397
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : دانشگاه فردوسی مشهد
مجری / مرجع خبر: دانشگاه فردوسی مشهد
کد مراسم : 974070
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش هزاره خواجه نظام الملک طوسی:

نسخه شناسی، تصحیح و ترجمه سیرالملوک خواجه نظام الملوک طوسی
ویژگی های نثر در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی از منظر ادبی و زبان شناسی
مفاهیم، نظام اندیشه گانی، منطق معرفت شناسی سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
نظامیه ها، آموزش، ساز و برگ فرهنگی، رابطه دین و دولت در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
سنت فکری اندرزنامه نویسی در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
سبک تاریخ نویسی و ویژگیهای تاریخی سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
ساخت دولت و حکومت مندی در سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی
امور لشکری، کشوری و اقتصادی در سیرالملوک طوسی
مردم، اجتماعیات، طبقات جامعه و زنان در سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی
مبانی، ریشه های فکری و میراث خواجه نظام الملک طوسی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه