پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 26 آبان 1397
تاریخ پایان : 28 آبان 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران _ دانشگاه علوم پزشکی ایران _ مرکز بین المللی همایش های رازی
مجری / مرجع خبر: انجمن علمی طب اورژانس ایران
کد مراسم : 974038
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگره سراسری طب اورژانس:

1.تازه های شوک، احیاء و مراقبتهای ویژه
2.برخورد با تروما , پیشگیری و پیشگویی آسیبها
3.کاربردهای سونوگرافی و تصویر برداری در اورژانس
4.مسائل قانونی در اورژانس
5.آموزش و پژوهش در بخش اورژانس
6.برخورد با مسمومیتها در اورژانس
7.برخورد با اورژانسهای محیطی
8.اورژانس پیش بیمارستانی
9.مدیریت بخش اورژانس
10.اورژانسهای داخلی و قلب
11.اورژانسهای اطفال
12.اورژانسهای جراحی
13.برخورد با انواع حوادث تروریستی و مدیریت بحران
14.اخلاق حرفه ای در اورژانس
15.ارائه بخش اعظم مطالب بصورت PMP در سالن اصلی و فرعی
16.اداره راه هوایی
17.تریاژ
18.حوادث حاد عروقی مغز
19.شرح حال گیری و مهارت های ارتباطی در بخش اورژانس
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه