پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی

سومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 09 بهمن 1397
تاریخ پایان : 11 بهمن 1397
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کد مراسم : 974033
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش سلامت جنسی، باروری و مشاوره در مامایی

• سلامت باروری
• سلامت جنسی
• جایگاه مامایی و مشاوره در مامایی در نظام سلامت
• مشاوره و توانمند سازی هنگام بحران در نظام سلامت
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه