پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش

همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 13 آبان 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران _ دانشگاه دارالفنون
کد مراسم : 973991
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :
در خصوص تامین منابع :

پیگیری اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش
روشها و الگوهای نوین تأمین منابع انسانی و مالی برای مدارس و مراکز آموزشی
روش های بومی سازی با استناد به تجارب بین المللی موفق در مدیریت و تأمین منابع انسانی و مالی در آموزش و پرورش
ذیحسابی و مدیریت منابع و مخارج در آموزش و پرورش

در خصوص مدیریت منابع :
روش های تأمین هزینه های مالی آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
روش های نوین جذب، آموزش، نگهداری و ارزشیابی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
روش های تأمین منابع انسانی و مالی فعالیت های آموزشی و پرورشی در وزارت آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
نقش فناوری های نوین در کاهش هزینه های آموزش و پرورش
روش های توزیع منابع انسانی و مالی به منظور رعایت عدالت آموزشی در آموزش و پرورش
روش های برقراری ارتباط میان آموزش و پرورش و صنعت از منظر تربیت و به کارگیری نیروی انسانی
نقش نهادها و سازمان ها
نقش خیرین در تأمین منابع انسانی و مالی برای ایجاد، تجهیز و نگهداری مدارس و مراکز آموزشی
نقش موسسات آموزشی خصوصی در تأمین منابع انسانی و مالی آموزش و پرورش
نقش سازمان های مردم نهاد در تأمین منابع انسانی و مالی آموزش و پرورش
جایگاه صندوق ها و نهادهای تامین مالی
جایگاه صندوق های بازنشستگی در تامین مدارس و نیز تامین مالی معلمان
جایگاه صندوق های مالی در توسعه و گسترش کیفی مدارس در مناطق مختلف کشور
جایگاه صندوق های وقف و خیریه در تامین و مدیریت منابع در آموزش و پرورش

رئیس رویداد : دکتر احمدی
دبیر علمی : دکتر فرجی
دبیر اجرایی : خانم دکتر رضایی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه