پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نهمین کنفرانس ملی کاربردCFD در صنایع شیمیایی و نفت

نهمین کنفرانس ملی کاربردCFD در صنایع شیمیایی و نفت
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 30 آبان 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : دانشکده فنی دانشگاه تهران
کد مراسم : 973987
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس :
مدلسازی پدیده های انتقال جرم و حرارت
جریانهای چند فازی، جریانهای واکنش دار
فرایندهای جداسازی
مدلسازی فرایندهای بیوشیمیایی
مدلسازی تجهیزات دوار
انرژی و محیط زیست
جریانهای پیچیده ( پلیمرها، نانوذرات، نانوسیالات، میکرو سیستم ها ، مدلسازی آشفتگی)
تکنیک های مدلسازیCFD، الگوریتمهای حل عددی و توسعه کدهای مدلسازی
کاربردCFDدر صنایع نفت و گاز
مدلسازی تجهیزات و مخازن نفتی، تشکیل رسوب وآسفالتن
مدلسازی روشهای ازدیاد برداشت
جریان در محیط متخلخل
کاربرد لتیس بولتزمن در صنایع شیمیایی و نفت
کاربرد شبیه سازی دینامیک مولکولی در صنایع شیمیایی و نفت
لزوم توجه به آموزش‌های تخصصی CFD در مقاطع مختلف دانشگاهی
ترویج پژوهش‌های کاربردی با استفاده از تکنیک CFD
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه