پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنگره بین المللی سلامت برای صلح

کنگره بین المللی سلامت برای صلح
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 18 مهر 1397
تاریخ پایان : 20 مهر 1397
استان : فارس
شهرستان : شیراز
آدرس : شیراز
مجری / مرجع خبر: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کد مراسم : 973976
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :
شبکه سازی سازمان های غیر دولتی برای صلح از طریق سلامت
همکاری بین المللی سازمان های سلامت محور برای صلح
نقش دولت ها و سیستم های بهداشت ملی در ایجاد صلح
نقش متخصصان بهداشت در ساختار صلح
سلامت برای صلح در خاورمیانه
آموزش پزشکی و صلح
اخلاق پزشکی و صلح
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha