پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 24 مهر 1397
تاریخ پایان : 26 مهر 1397
استان : كرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان
کد مراسم : 973973
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگر:

۱- عفونت در بخش مراقبت های ویژه
۲- انگل شناسی بالینی(لیشمانیوز پوستی و احشایی)
۳- ویروس شناسی بالینی
۴- ایمنی شناسی بیماریهای عفونی
۵- قارچ شناسی بالینی
۶- ایدز (HIV)
۷- روش های تشخیص کلاسیک و نوین در حیطه میکروب شناسی بالینی
۸- نقش حرفه ای گری در پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه