پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 18 مهر 1397
تاریخ پایان : 20 مهر 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 973970
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگره :
اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش
اتیولوژی
عوامل خطر
بیولوژی مولکولی و ژنتیک
تغذیه و سرطان
پیشگیری و تشخیص زودرس
تازه های تشخیص و مرحله بندی
تازه های درمانی و اقدامات جراحی کم تهاجمی
مسائل روانی و سلامت معنوی در سرطان های دستگاه گوارش
مسائل حمایتی تسکینی در سرطان های دستگاه گوارش
طب مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه گوارش

رئیس رویداد : دکتر محمد اسماعیل اکبری
دبیر علمی : دکتر مجید صمصامی
دبیر اجرایی : دکتر مهرداد بهلولی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه