پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

ششمین کنگره ملی و دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین علوم آزمایشگاهی

ششمین کنگره ملی و دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین علوم آزمایشگاهی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 25 مهر 1397
تاریخ پایان : 27 مهر 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران _ سالن همایش های بین المللی رازی
کد مراسم : 973953
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگره :
چالش های اخلاق در فناوری های نوین آزمایشگاهی
نقش آزمایشگاه در فناوری های سلولی و پزشکی بازساختی
فناوری نوین فلوسایتومتری
TQMو فناوری های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی
فناوری های نوین میکروبیولوژی در تشخیص سریع پاتوژن های مقاوم میکروبی
فناوری نوین در تشخیص, پایش و کنترل بیماری های خونی
کاربرد های آزمایشگاهیNGS
ایرانوم در آزمایشگاه
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه