پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیایی

همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیایی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 18 مهر 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 973924
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :
زمین شناسی :
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی- پترولوژی
زمین شناسی- تکتونیک
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی نفت
سنگ شناسی و رسوب شناسی
فسیل شناسی و چینه شناسی
سنجش از دور زمین شناختی
چینه نگاری و دیرینه شناسی
زمین ساخت(تکتونیک)
آب شناسی
علوم جغرافیایی :
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی آمایش سرزمین
جغرافیای سیاسی
جغرافیای پزشکی
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) :
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مخاطرات محیطی
سنجش از دور
طبیعت گردی
ژئومورلوژی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه