پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه : سیستم ها, فناوری و مدیریت

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه : سیستم ها, فناوری و مدیریت
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 25 مهر 1397
تاریخ پایان : 26 مهر 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران _ مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی _ تالار ابوریحان
کد مراسم : 973915
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محور های کنگره :
تعالی نظام ارایه خدمات و مدل های مراقبتی انواع مراقبتهای ویژه
مدل ها و روش های اداره بخش های مراقبت های ویژه
مراقبت های ویژه مبتنی بر مشارکت و همکاری بین متخصصان و پرستاران
مدیریت و پایش مراقبت های بعدی و بهپایش بیمار پس از ترخیص
مدل سازی جریان بیمار، تفکر سیستمی و کاربردهای شبیه سازی
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراقبتهای ویژه
آینده پژوهی در خدمات مراقبتهای ویژه
کیفیت خدمات ، خلق ارزش ، بهبود فرآیند و عملکرد
نوآوری های تحول آفرین و روندهای نوظهور در پزشکی مرلقبتهای ویژه
سلامت همراه (mHEALTH) و اینترنت اشیا در سلامت ( HIOT)
روش های برتر در پرداخت هزینه های مراقبت های ویژه با انگیزه بهبود خدمات
شخصی سازی پزشکی در مراقبت های ویژه
کامیابی ها ( داستانهای موفیت ) و درس های آموزنده در پزشکی مراقبت های ویژه
پزشکی مراقبتهای ویژه مبتنی بر شواهد
ادغام فرهنگ مراقبت های ویژهو تسکینی در بخش های ICU
مراقبتهای ویژه بیمار و خانواده محور
منابع انسانی ، پرستاری و کارکنان مقیم در پزشکی مراقبتهای ویژه

رئیس رویداد : دکتر علی اکبر ولایتی
دبیر علمی : دکتر محمد مهدی سپهری و دکتر علی امیر سواد کوهی
دبیر اجرایی : دکتر محمد فتحی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه