پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 13 شهریور 1397
تاریخ پایان : 15 شهریور 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران _ دانشگاه علوم پزشکی تهران _ سالن ابن سینا و شهید عزلت
کد مراسم : 973883
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس :
۱. عفونت های بالینی و واکسن
۲. تشخیص و تایپینگ مولکولی میکرو ارگانیسمها
۳. مقاومتهای میکروبی و مواد ضد میکروبی
۴. واکسنهای میکروبی
۵.سرطانها و عفونتهای میکروبی
۶.متابولیتهای میکروبی و بیماریها
۷.بیماریهای عفونی نو پدید و بازپدید
۸. میکروبیوم
۹. میکروبشناسی غذایی
۱۰.میکروبشناسی کاربردی و محیطی
۱۱.زئونوزها و میکروبشناسی دامپزشکی
۱۲.پروبیوتیک و پربیوتیک ها
۱۳. بیوتکنولوژی و نانوتکنولوی میکروبی
۱۴.متابولیتهای میکروبی و درمان سرطانها
۱۵. میکروبشناسی دهان
۱۶. میکروبیولوژی دارویی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه