پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی علم و فراعلم , پیشرفت های نوین و افق های پیش رو

همایش ملی علم و فراعلم , پیشرفت های نوین و افق های پیش رو
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 14 شهریور 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
مجری / مرجع خبر: بنیاد پژوهش های قرآنی
کد مراسم : 973881
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :
محورهای عام :
نقد و بررسی پیشینة پژوهش در زمینة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
چالش‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
نظریه‏پردازی و الگوسازی در زمینة پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

محورهای ویژه :
پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
پژوهش‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه