پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

بیست و پنجمین سمینار ملی شیمی تجزیه

بیست و پنجمین سمینار ملی شیمی تجزیه
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 12 شهریور 1397
تاریخ پایان : 14 شهریور 1397
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : تبریز
آدرس : تبریز _ دانشگاه تبریز _ دانشکده شیمی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه تبریز
کد مراسم : 973873
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

مالک رویداد : انجمن شیمی ایران
رئیس رویداد : دکتر عبدالحسین ناصری
دبیر علمی : دکتر میر رضا مجیدی
دبیر اجرایی : دکتر سعید محمد سرورالدین
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha