پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 14 شهریور 1397
تاریخ پایان : 15 شهریور 1397
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : اصفهان _ دانشگاه اصفهان _ دانشکده زمین شناسی
کد مراسم : 973871
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس :
زمین شناسی اقتصادی
پترولوژی "مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی"
اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی
سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشافات مواد معدنی
اقتصاد معدنی و خشکسالی
زمین شناسی زیست محیطی
کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعات کانی شناختی و بافت
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه