پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 14 شهریور 1397
تاریخ پایان : 15 شهریور 1397
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج _ دانشگاه خوارزمی
کد مراسم : 973869
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

رئیس رویداد : دکتر نوه ابراهیم
دبیر علمی : دکتر محرابیان
دبیر اجرایی : دکتر جوادی

محورهای کنفرانس :
تئوری تحلیل پوششی داده‌ها
تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری چند معیاره
تحلیل پوششی داده‌ها در تصمیم‌سازی
تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای
تحلیل پوششی داده‌ها، کلان دادهو داده‌کاوی
نایقینی در تحلیل پوششی داده‌ها
کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در
اقتصاد، مدیریت
انرژی، صنعت
علوم کامپیوتر
علوم زیستی
علوم زمین
علوم نظامی
زنجیره تأمین
بهداشت و
خدمات
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه