پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 25 شهریور 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 973861
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس ملی نفت و گاز ایران:

مدلسازی مخازن
مدیریت و صیانت از مخازن
روش ازدیاد از برداشت
مدلسازی زمین شناسی
مخازن غیر قابل برداشت
بهینه سازی و شناسایی مخازن
روش های ذخیره سازی
بررسی رفتار سیالات مخزن
مطالعات زمین شناسی
تعمیر و تکمیل چاه
حفاری انحرافی
سیالات تکمیل و حفاری چاه
تجهیزات و دکل حفاری
مباحث زیست محیطی
انگیزه چاه و روش های آن
ایجاد شکاف های هیدرولیکی
تزریق سیال
چالش های بخش بهره برداری و تولید
انرژی، احتراق و ایمنی
پدیده های انتقال
ترمودینامیک
سینتیک و طراحی راکتور
فرآیندهای جداسازی
محیط زیست
مدل سازی و شبیه سازی
مهندسی پلیمر
نانوتکنولوژی
نفت، گاز و پتروشیمی
کنترل فرآیند مبدل های حرارتی
کوره های صنعتی
ایمنی و بازرسی
جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
خوردگی
نیروگاه های حرارتی
فناوری نانو در مته های حفاری
نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری
کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری
کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی
کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز
کاربرد نانو مواد در روان کننده ها
کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست
کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه