پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران

بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 05 شهریور 1397
تاریخ پایان : 08 شهریور 1397
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : گرگان _ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کد مراسم : 973854
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

مالک رویداد : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رئیس رویداد : دکتر بهمن پارسی
دبیر اجرایی : دکتر کامران رهنما
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha