پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سومین کنفرانس رویکردهای نوین آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

سومین کنفرانس رویکردهای نوین آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 13 شهریور 1397
تاریخ پایان : 14 شهریور 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 973842
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه