پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 02 اسفند 1397
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : دانشگاه شیخ بهایی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه شیخ بهایی
کد مراسم : 973829
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :

زبان ,فرهنگ و جهان محلی شدن
توانش بین فرهنگی و اموزش زبان انگلیسی
مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
دانش بین فرهنگی و توانش ترجمه
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه