پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 14 شهریور 1397
تاریخ پایان : 15 شهریور 1397
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : تبریز
آدرس : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشکده کشاورزی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند
کد مراسم : 973820
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس :
- جنبه های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی مقاومت به تنش شوری در گیاهان
- راهکارهای کاربردی برای کشاورزی شور زیست
- زراعی کردن گیاهان شورپسند
- به کارگیری فناوری های نوین در توسعه گیاهان مقاوم به شوری
- امکان سنجی استفاده های دارویی، شیمیایی، صنعتی و تجاری گیاهان در شرایط شور از طریق استخراج و شناسایی متابولیت های اولیه و ثانویه
- نقش به زراعی و به نژادی در مدیریت تنش شوری
- اصلاح خاکهای شور و قلیا جهت کشت گیاهان زراعی

رئیس رویداد : دکتر حمید محمدی
دبیر علمی : دکتر علیرضا تاری نژاد
دبیر اجرایی : دکتر کامبیز عزیزپور
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه