پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار

کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 24 مرداد 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران _ مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه شهید بهشتی
کد مراسم : 973801
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس:

مدیریت
مدیریت عمومی
مدیریت کیفیت بهره برداری و تعالی سازمانی
مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
مدیریت استراتژیک
خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار
مدیریت آینده پژوهی
مدیریت پروژه
مدیریت مالی
مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد
علوم رفتاری در مدیریت
مدیریت جهانگردی و گردشگری
مدیریت بازرگانی
توسعه پایدار
ارائه تعریف جامع از توسعه پایدار و شناخت چالش ها و ارائه راهکارها
شاخص های توسعه پایدار و بررسی وضعیت کشورهای مختلف
مدیریت و توسعه پایدار
توسعه پایدار دانش بنیان
بررسی نقش آموزش و پرورش در فرایند آموزش توسعه پایدار
بررسی شاخص های اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار
بحران های زیست محیطی و توسعه پایدار
توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
نقش شهرسازی، معماری و ساخت در توسعه پایدار
نقش مدیریت منابع انرژی، آب، محیط زیست و فناوری های نوین در توسعه پایدار شهری
نقش حمل و نقل در توسعه پایدار
نقش اقتصاد شهری و مدیریت سرمایه های شهری در توسعه پایدار
نقش سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی در توسعه پایدار
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه