پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 21 مرداد 1397
تاریخ پایان : 24 مرداد 1397
ساعت شروع : 17:00
ساعت پایان : 22:00
استان : فارس
شهرستان : شیراز
آدرس : نمایشگاه بین المللی فارس
کد مراسم : 973796
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه