پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 02 آبان 1397
تاریخ پایان : 03 آبان 1397
استان : یزد
شهرستان : یزد
آدرس : دانشگاه یزد
کد مراسم : 973790
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه