پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده

همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 10 مهر 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
کد مراسم : 973734
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :
• نقش غنی سازی غذاهای زنده با تاکید بر آرتمیا در تغذیه آبزیان
• کاربرد غذاهای زنده در تغذیه و افزایش سیستم ایمنی آبزیان
• اقتصاد تولید غذاهای زنده
• اکولوژی و بیولوژی غذاهای زنده
• روش های تکثیر و پرورش غذاهای زنده
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه