پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز

پنجمین کنفرانس ملی سنجش  و  ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 26 مهر 1397
تاریخ پایان : 27 مهر 1397
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان - کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی_دانشگاه کاشان_دانشکده فیزیک_دبیرخانه کنفرانس سنجش و ایمنی پرتو
کد مراسم : 973674
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه