پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین مراسم آبروی کوچه

اولین مراسم آبروی کوچه
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 28 تیر 1397
ساعت شروع : 18:30
ساعت پایان : 19:30
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : سولقان،مقابل منزل شهید علی مرادی
کد مراسم : 973642
عرض تسلیت / پیام شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

اولین مراسم آبروی کوچه ها

پنجشنبه ۲۸تیر

ساعت ۱۸/۳۰ الی ۱۹/۳۰

سولقان-مقابل منزل شهید علی مرادی
اشتراک گذاری :

پیام شما / عرض تسلیت

captcha