پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنگره استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون؛تهران - مرداد 97

کنگره استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون؛تهران - مرداد 97
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 21 مرداد 1397
تاریخ پایان : 22 مرداد 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : مرکز همایش های رازی
کد مراسم : 973633
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

زمان برگزاری هشتمین کنگره استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون؛تهران - در محل مرکز همایش های رازی تهران - در تاریخ 21 و 22 مرداد ماه 97 میباشد .

محورهای هشتمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون:
محورهای كنگره

-”مقررات بین المللی بهداشتی IHR”، کنترل بیماری های مستعد بروز اپیدمی و دستورالعمل های جدید
-هماهنگی بین بخشی (درمان و بهداشت/ محیطی و ستادی) در ارتقاء استانداردهای پیشگیری وکنترل عفونت
-استانداردها و دست آوردها ومحصولات نوین مرتبط با مواد و تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت
-استانداردهای ایزولاسیون در کنترل عفونت با تاکید بر فضای فیزیکی اتاق های ایزوله فشار منفی
-کاربرد ایمن مواد و محلولهاي ضدعفوني كننده و چالشهای بالینی مواد و تجهیزات مصرفی
-ایمنی بیمار، مراجعین، کارکنان و نقش همگرایی استانداردهای ایمنی بیمار
-نقش تجهیزات پزشكي و مواد حوزه کنترل عفونت در اعتبار بخشی بیمارستانها و طرح تحول نظام سلامت
-نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و اقدامات کنترلی
-کمیته استوارد شیپ و مقاومت های ميكروبي و دارویی
-استانداردها و راهکارهای توسعه در بخش های استریلیزاسیون مرکزی، رختشویخانه و آشپزخانه های صنعتی
-مدیریت سیستمهای تصفیه فاضلاب و بی خطرسازی پسماندهای عفونی
-وسایل یک بار مصرف پزشکی و استانداردهای فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
-سیستمهای تهویه و تصفیه و ضدعفونی هوا و تولید و توزیع گازهای طبی
-کنترل عفونت و استریلیزاسیون در دندانپزشکی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی عفونی
-آموزش بهداشت و توانمند سازی و جلب مشارکت بیماران و مراقبین با تاکید بر بهداشت دست
-مدیریت کنترل عفونت و استریلیزاسیون بر پایه اقتصاد بهداشت و سیاستگذاری سلامت
-رویکردهای نوین در کنترل عفونت با استفاده از فناوری و پردازش اطلاعات
نقش و جایگاه آزمایشگاهها در تضمین کیفیت محصولات ضدعفونی کننده


شعار کنگره :

عزم ملی برای شکل گیری نظام یکپارچه رصد، پیشگیری وکنترل عفونت در راستای چشم انداز 1404

اهداف کنگره :

1- کاهش عفونتهای ناشی از مراقبت و خدمات سلامت

2- ارتقاء سطح سلامت جامعه با ارایه جدیدترین دستآوردهای پژوهشی و علمی

3- یکپارچه سازی و هماهنگی دستگاهها ونهادهای فعال درحوزه پیشگیری وکنترل عفونت
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه