پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه پس از خاکستری ها

نمایشگاه پس از خاکستری ها
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 29 تیر 1397
تاریخ پایان : 03 مرداد 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران، گالری شلمان
کد مراسم : 973622
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha