پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 11 مهر 1397
تاریخ پایان : 14 مهر 1397
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : اهواز، نمایشگاه بین المللی خوزستان
کد مراسم : 973614
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha