پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه توانمندیهای شهرداریها

نمایشگاه توانمندیهای شهرداریها
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 11 مهر 1397
تاریخ پایان : 14 مهر 1397
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : استان خوزستان، اهواز، نمایشگاه بین المللی خوزستان
کد مراسم : 973613
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha